Đào tạo

Kỹ thuật viên ứng dụng tin học 

AutoCad là gì?

Revit

 

Lớp CorelDraw

Photoshop

Lập trình Pascal, C++  (1,2)

Chứng Chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Nâng Cao

Chứng Chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản 

MSWLogo

 

Tập vẽ Paint

Tập tô màu theo mẫu

 

Tập đánh máy 10 ngón

 


Top